Total Pageviews

Friday, 26 January 2018

Internationaal onderzoek naar Engels voor kleuters op daltonscholen


From the "WEEKBRIEF" of Daltonschool 'De Leeuwerik' in Leiderdorp, Holland:

Innovatie van het daltononderwijs is een voortdurende uitdaging die zich inmiddels niet alleen tot Nederland beperkt. Innovatie is niet alleen noodzakelijk in het huidige economische en sociale leven, maar ook op school. De daltonuitgangspunten vormen de basis bij het samenstellen van een innovatieve methode voor 'English Language Teaching (ELT), een opzet die bedoeld is voor kleuters. In deze methode worden de daltonuitgangspunten gekoppeld aan activiteiten die zijn gebaseerd op meervoudige intelligentie. Eenvoudige oefeningen om het leren van de Engelse taal zo dicht mogelijk bij de mogelijkheden en behoeften van de kinderen te brengen.


Het uitgangspunt voor deze methode is een breed onderzoek, gericht is op kleuterscholen en dat gehouden wordt in Polen en Nederland, aangevuld met gegevens van daltonscholen in China, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië. Het onderzoek zal worden verricht door samenwerking tussen onderzoekers uit Oostenrijk, Nederland en Polen. De effecten van innovatieve ELT zullen worden vergezeld van de beschrijving van een innovatief programma genaamd 'Let's Daltonize English Lessons'. Een programma dat gericht is op het spelenderwijs verwerven van de Engelse taal, in harmonie met de specifieke intelligentie. Daltonschool De Leeuwerik doet mee aan dit onderzoek.


No comments:

Post a Comment